moonlit

ABOUT US

We are young, passion-driven games studio based in Krakow, cultural capital of Poland. Our crew consists of talented, young people with diverse skills and specializations.


We create games mostly in Unity but our coders are fearless and can do almost anything! We work with various studios and publishers and also tinker with our own ideas.


If you like to try us, we're open to new projects.


Oh, and we always deliver on time ;-)


PARTNERS

CONTACT

Message sent

LEGAL & INFO

Moonlit S.A.
Lobzowska 16/9, 31-140 Krakow, Poland
JOIN US

We're nerdy, passionate folks aiming to make damn good games.


If you feel like joing forces with us in our road to crafting awesome experience send us your resume atWe're currently looking for:  • 3D Generalist
  • PR & Marketing Specialist

GameINN

MOONLIT SPÓŁKA AKCYJNA

realizuje projekt pt.


„Angular Light – innowacyjna technologia oświetlenia w grach 2D”


w ramach działania Działania 1.2: „Sektorowe programy B+R” – GameINN, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.Celem projektu jest powstanie innowacyjnej technologii Angular Light (AnLi) – technologii pozwalającej na symulację oświetlenia w grach.

Kluczową cechą AnLi będzie możliwość nadania źródłom światła określonego kształtu – tj. precyzyjne zdefiniowanie kierunków oraz przestrzeni, z której rozchodzi się światło dla każdego źródła.


Efektem projektu będzie uzyskanie niedostępnych jak dotąd w grach 2D efektów oświetlenia - tworzenie obiektów, które emitują światło z całej swojej powierzchni, niejednorodnym kolorem oraz intensywnością na całej powierzchni, z której jest emitowane światło na inne obiekty gry.Wartość projektu: 981 851 PLN


Wkład Funduszy Europejskich: 680 282,31 PLN